گزارش دهنده:    سیده   طلوع    

 ريیس انجمن همبستگی  زنان افغان از شهر ايندوفن کشور هالند

 

گزارشی از سهم برجستهء انجمن همبستگی زنان  افغان

 در معرفی فرهنگ، صنايع دستی وپيداوار افغانستان در بيرون از مرز

Duizend  en  een Kracht  Vrouwen  en  Vrijwillige in  ze  به تاریخ ۲۷ جون   ازطرف

   پروگرامی سازماندهی شده بود که درکار آن 300 نفر شرکت و حدود(18) ارگان سهيم  بودند،  از جمله  انجمن زنان  افغان بنام همبستگی از شهر ايند وفن واطراف آن که هموند اتحاديه ء انجمنهای افغانها در هالند ميباشد در اين برنامه سهم برجسته ايفاء نمود،  هکذا  يکتن  از بانوان اين انجمن راضیه رسولی معاون انجمن بحيث مهماندار Gastvrouw))  نيزسهم فعال داشت.

 

انجمن همبستگی زنان نمايش لباس افغانی را به عهده گرفته  وهمچنان میزی را که درآن تما مآ  صنايع دستی افغانستان  جا داشت تزئين وترتيب نموده بود.

لوحه همبستگی همراه با سمبول آن که عبار ت از یک گل لا له و دربین آن چندین دست زنان با هم یکجا گنجانيده شده ومظهر اتحاد و اتفاق باهمی وهمبسته گی زنان بود، توجه شرکت کننده گان را بخود معطوف داشت، همچنان شعار ها وجملا ت کوتاه که نشان دهنده اهداف ومرام زنان  انجمن همبسته گی میباشد میز واطراف آن را نمايان ساخته بود.

در مورد نمايش لباس افغانی:

لباس چار سمت کشور افغا نستان:  شمال، جنوب،  شرق،  غرب  وهمچنان قلب افغانسان که  ولایت بامیان میباشد به نمایش گذاشته شد که مورد استقبا ل وکف زدن های پی در پی  حاضرین قرار گرفت.

نا گفته نباید گذاشت که در نمايش لباس کشور های عراق ،کردستان، اندونیزا ، سومالیا، امریکای لاتین شرکت داشتند، اما از هرطرف به گوش میرسيد که  لباسهای افغانی مقبولترین وزیبا ترین لباس و هم میزافغا نان جالب ترين میزها  ارزيابی شد.

میز همبستگی با اجناس ذیل آراسته گردیده بود:

1 - جنتری افغانستان که تصاوير شاهان وروسای جمهور افغانستان از زمان احمد شاه بابا  تا کنون را در برداشت.

2- جنتری بسیار مقبول تزئین  شده با فوتوی  شاه امان الله .

3- لباسهای مردانه وزنانه افغانی ،واسکتهای چرمه دوزی ،ارخچین قرص ،کلاه های مختلف پکول، کلاه یخک دوزی قندهاری ،مزاری  ،کندزی، هزاره گی وغیره.

4- شالهای بنارسی که در وقت آيینه مصحف استفاده میشود.

  5- پول ( بانکنوت)های کاغذی از زمان ویا دوران ظاهرشاه تا کنون .

  6- البوم  تصاوير افغانستان از سال ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۸ که از طرف ،ژورنالست افغان  به نام ( شیر شرار ) به نشر رسیده است در اختیار داشتیم که در حقییقت گوشهء از تاریخ افغانستان پیش از جنگ را نشان ميداد.

تصاویری که از سال ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۸ عکاسی شده  و نشاندهنده رسوم،طرز  زنده گی، هنر، اقوام، مناظروآ ثار تاریخی کشور ميباشد.

7- قالینچهء افغانی نیز به نمایش گذاشته شد که راجع به طرز بافتن ،رنگها ی مختلف قالین، صادرات آن به خارج از افغانستان، قیمت وارزش آن در افغانستان وخارج از افغانستان   واينکه درکدام ولایات افغانستان بافته میشود توضيح وتشريح داده شد.

8- راجع به میوه خشک افغا نستان:  بادام، پسته ،کشمش سبز ، کشمش سرخ ،چار مغز ،توت و همچنان نقل  بادامی  برای  بیننده گان  معلومات داده شد  واز خوردن و مزه آن توصیف و ما را تقد یر نمودند. همچنان از صادرات انار، زیتون، نارنج برای اشتراک کننده گان معلو مات  همه جانبه داده شده  واضافه گرديد که  از پیداوار کدام ولایا ت افغانستان میباشد.

  9- صنایع دستی افغانستان   مانند سبد،آفتابه ،کوزه گلی  وغیره  وهم  سنگهای قیمتی افغانستان مانند  ګلوبند های لاجورد ، فیروزه ، زمرد وهمچنان چمکلی نقره یی به نمایش گذاشته  شده بود. هکذا راجع به سنگ مرمر افغانستان وصنايع مرمری معلومات داده شد ونمونه های از آن به نمايش گذاشته شد.

 اين همه مورد توجه خاص بیننده ها قرار گرفته  و راجع به رنگهای بیرق افغا نستان سوالات میکردند  که طورهمه جانبه  توسط هموندان انجمن ما جواب داده میشد.  محفل ساعت  ۱۰ قبل از ظهر آغاز و تا ساعت ۴/۳۰ ادامه داشت  خوشبختا نه لباسهای افغانی ومیز افغانی که حاوی اجناس وخوراکه های

افغانی بود  وتوسط  انجمن ما آماده شده بود جای خاص را احراز نمود و از نظر بیننده گان انجمن همبستگی  بويژه در  همين موارد جای نخست را بدست آورد.

اين درخشش زنان افغان در يکی از شهر های اروپايی نه تنها مايه سر فرازی ماست، بلکه ساير خانمهای افغان در بيرون مرز را تشويق مينمايد که آنان با دستاورد های بيشتر کار زار معرفی وشناسايی افغانستان  به جهانيان را بيشتر از پيش رونق وانکشاف دهند.